2015. augusztus 4. kedd

Friss hírek

A Magyarok Kenyere program 2011-ben Pécsről indult. A nemzeti összetartozást és a szolidaritást jelképező kezdeményezés célja, hogy a Kárpát-medence minden részéből a gazdák által összeadott gabonából őrölt lisztből készítik el azt a kenyeret, amelyet augusztus 20-án a Szent Jobb-körmenet előtt Erdő Péter bíboros áld meg.


A Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége (KÖSZ) örömmel számol be arról, hogy a Földművelésügyi Minisztérium (FM) ezen lépésével is jelzi: kiemelten fontos kérdésnek tartja az anyaországi és a külhoni magyar gazdák közötti együttműködés támogatását, a kapcsolatépítést és a tudástranszfert. A KÖSZ rendkívül fontosnak tartja, hogy elindult egy ilyen honlap, amely tovább erősíti a kárpát-medencei gazdák összefogását. Ezért a honlapunkon – a címlapon és minden aloldalon – létrehoztunk egy új, kiemelt felületet, ahová az általunk ajánlott (legfontosabb) internetes oldalak listáját és linkjét fogjuk összegyűjteni, és ahová legelsőként a Határtalan Gazda honlapot (http://hatartalangazda.kormany.hu/) tüntetjük fel.


A Népújság 59. évf. 26. számában (2015.07.02.) jelent meg az a riport, melyet változatlan formában közlünk itt, a KÖSZ honlapján. A cikk szerzője Tomka Tibor.


A Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének (KÖSZ) egyik célkitűzése, hogy a Kárpát-medence országainak az ökológiai gazdálkodás területén elért jó szakmai, kutatási, piaci stb. tapasztalatokat és tudást megismertesse a medence többi országával, követendő jó példaként eléjük állítva azokat. Szerbia az az ország, ahol az elmúlt 10 évben az ökológiai gazdálkodás igen dinamikus fejlődése tapasztalható. A növekedés ütemében a Kárpát-medence országai közül az élen jár: 2004-2013 között az ellenőrzött ökoterület a 15-szörösére(!) nőtt. Ez elsősorban a Vajdaság érdeme, ahol a Bácska és a Bánát térségében tevékenykedő ökogazdálkodók a teljes szerbiai ökoterület 70%-át művelik. Az elmúlt években a Sárközy Péter Alapítvány és a KÖSZ rendezvényein Prof. Dr. Tereza Horvat Skenderovič és Bödő Kálmán bemutatták azokat az eredményeket, melyeket az idén 25 éves, szabadkai Terra’s Egyesület vezetésével elértek.


Dr. Solti Gábor 2015. június 23-án, a Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesülete elnökének, Balaskó Józsefnek a meghívására Lendván, a Bánffy Központban tartott előadást „Az ökológiai gazdálkodás helyzete a Kárpát-medencében” címmel. Az eseményen részt vett a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége (KÖSZ) új tagszervezetének képviseletében a szintén lendvai Öko Önellátó Egyesület képviselője, dr. Kaszás Mihály (Mihael Kasaš) is. Az alábbiakban a KÖSZ elnökének útibeszámolóját közöljük.


A Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége (KÖSZ) a 2015. évi Elnökségi ülését 2015. június 5-7. között tartotta a Délvidéken. A háromnapos program szervezésében a Szövetség mellett a magyarkanizsai LandART Egyesület és a Meta Terra Egyesület, továbbá a szabadkai Terra’s Egyesület is részt vett. A rendezvényt a magyar Földművelésügyi Minisztérium (FM) és Magyarkanizsa Község Önkormányzata is támogatta.


A Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége (KÖSZ) alapító tagszervezetének, a Sárközy Péter Alapítvány gondozásában megjelent a Biogazda füzetek sorozat legújabb, 9. kötete, melyben Veress Éva összefoglalja és közreadja mindazt a tudást, tapasztalatot, amit édesapjával, Veress István professzorral közösen művelt, több mint 30 éves biokertjük, biokertészkedésük során megszereztek. A kiadványt elsősorban László Miklósnak a kolozsvári biokertről készített csodás fotói díszítik. A Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért örömmel vállalta fel, hogy a Biogazda füzetek sorozatban megőrzi és közkinccsé teszi ezt a páratlan tudást és tapasztalatot. A KÖSZ a kiadványt a tagszervezetein keresztül eljuttatja Erdélybe, Felvidékre, Kárpátaljára, Délvidékre és természetesen Magyarországra is, tehát a Kárpát-medence minden kertbarátja számára hasznos útmutatóul szolgál majd. A kiadvány megjelenését a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás programja támogatta. Az alábbiakban dr. Csávossy György méltatását, könyvismertetőjét mutatjuk be, aki az erdélyi agrárium legnagyobb tekintélye, illetve egy, a teljes kiadványra mutató hivatkozást is közzéteszünk.