2015. július 5. vasárnap

Friss hírek

A Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének (KÖSZ) egyik célkitűzése, hogy a Kárpát-medence országainak az ökológiai gazdálkodás területén elért jó szakmai, kutatási, piaci stb. tapasztalatokat és tudást megismertesse a medence többi országával, követendő jó példaként eléjük állítva azokat. Szerbia az az ország, ahol az elmúlt 10 évben az ökológiai gazdálkodás igen dinamikus fejlődése tapasztalható. A növekedés ütemében a Kárpát-medence országai közül az élen jár: 2004-2013 között az ellenőrzött ökoterület a 15-szörösére(!) nőtt. Ez elsősorban a Vajdaság érdeme, ahol a Bácska és a Bánát térségében tevékenykedő ökogazdálkodók a teljes szerbiai ökoterület 70%-át művelik. Az elmúlt években a Sárközy Péter Alapítvány és a KÖSZ rendezvényein Prof. Dr. Tereza Horvat Skenderovič és Bödő Kálmán bemutatták azokat az eredményeket, melyeket az idén 25 éves, szabadkai Terra’s Egyesület vezetésével elértek.


Dr. Solti Gábor 2015. június 23-án, a Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesülete elnökének, Balaskó Józsefnek a meghívására Lendván, a Bánffy Központban tartott előadást „Az ökológiai gazdálkodás helyzete a Kárpát-medencében” címmel. Az eseményen részt vett a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége (KÖSZ) új tagszervezetének képviseletében a szintén lendvai Öko Önellátó Egyesület képviselője, dr. Kaszás Mihály (Mihael Kasaš) is. Az alábbiakban a KÖSZ elnökének útibeszámolóját közöljük.


A Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége (KÖSZ) a 2015. évi Elnökségi ülését 2015. június 5-7. között tartotta a Délvidéken. A háromnapos program szervezésében a Szövetség mellett a magyarkanizsai LandART Egyesület és a Meta Terra Egyesület, továbbá a szabadkai Terra’s Egyesület is részt vett. A rendezvényt a magyar Földművelésügyi Minisztérium (FM) és Magyarkanizsa Község Önkormányzata is támogatta.


A Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége (KÖSZ) alapító tagszervezetének, a Sárközy Péter Alapítvány gondozásában megjelent a Biogazda füzetek sorozat legújabb, 9. kötete, melyben Veress Éva összefoglalja és közreadja mindazt a tudást, tapasztalatot, amit édesapjával, Veress István professzorral közösen művelt, több mint 30 éves biokertjük, biokertészkedésük során megszereztek. A kiadványt elsősorban László Miklósnak a kolozsvári biokertről készített csodás fotói díszítik. A Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért örömmel vállalta fel, hogy a Biogazda füzetek sorozatban megőrzi és közkinccsé teszi ezt a páratlan tudást és tapasztalatot. A KÖSZ a kiadványt a tagszervezetein keresztül eljuttatja Erdélybe, Felvidékre, Kárpátaljára, Délvidékre és természetesen Magyarországra is, tehát a Kárpát-medence minden kertbarátja számára hasznos útmutatóul szolgál majd. A kiadvány megjelenését a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás programja támogatta. Az alábbiakban dr. Csávossy György méltatását, könyvismertetőjét mutatjuk be, aki az erdélyi agrárium legnagyobb tekintélye.


2015. május 9-én, Szekszárdon, a Sió partjánál ünnepélyes keretek között, egy helyi termék vásárral és egy, az önfenntartás, egészséges táplálkozás és ökogazdálkodás témák köré felépített szakmai nappal egybekötve került sor a SIÓ Termékház ünnepélyes megnyitójára. Az előadók között volt dr. Solti Gábor, a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének (KÖSZ) elnöke is. Kísérőprogramként kézműves foglalkozásokat és arcfestést tartottak a gyerekeknek, és bemutatták a „Borok–Vizek–Kúriák Zöldút” programot és az Ős-Sárvíz Tanösvényt. A Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület és a Mentor Klub főszervezésében megrendezett eseményen mintegy 150 érdeklődő vett részt.


A KÖSZ elnöke és három tagszervezetének vezetője is előadást tartott a sepsillyefalvai LAM Alapítvány szervezésében, 2015. április 24-én megrendezett konferencián. A konferencia részeként egy szántóföldi gépbemutatóra is sor kerül a LAM Alapítvány tangazdaságában, de az esemény fő témája az ökológiai gazdálkodás volt. A konferencia jó hangulatban, és az ökogazdálkodáshoz méltó ranggal zajlott le. Az eseményt nagy érdeklődés övezte, a média részéről is. Az alábbiakban összefoglaltuk a rendezvénnyel kapcsolatos információkat, beszámolókat (benne az Erdélyi Televízió riportját dr. Solti Gábor KÖSZ elnökkel és Klárik Attilával, a LAM Alapítvány igazgatójával).


A Green plant protection (GPP) olyan kezdeményezés, amely az ökológiai gazdálkodással foglalkozó termelőkhöz igyekszik közelebb hozni a növényvédelem témakörét mobil eszközök felhasználásával. A mobil technológiák biztosítják a hozzáférést az egész életen át tartó tanuláshoz, amely úgy az Európai Unióban, mint Szlovákiában prioritás a szakképzésben. A mobil eszközök az egész életen át tartó tanulás állandó kísérői, mindenütt jelen levő, a mindennapi élet szerves részét képező készülékek, melyek segítségével új tanulási formák alakultak ki, meghódítva az ifjabb generációt.